تنزيل دیگران چه می‌گویند؟ خلیل الرحمن خباب فرزند سیدمحمود طائع عابدی از قریۀ میاندره مربوط ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب – افغانستان.
متولد ۱۳۸۰ خورشیدی
تحصیلات:
– مدارس متفرقۀ فاریاب (دورۀ ابتدایی از سال ۹۰ تا ۹۵)
– دارالعلوم عالی انصار و دارالعلوم محمدیه هرات (دورۀ متوسطه از سال ۹۶ تا ۹۸)
– عین‌العلوم گُشت سراوان (دورۀ موقف‌علیه سال ۹۹)
– دارالعلوم مکی زاهدان (دورۀ حدیث سال ۱۴۰۰)

ارتباط:
https://Khademulislam.blog.ir اینکه مردم در مورد نحوۀ راه‌رفتن، حرف‌زدن، لباس‌پوشیدن و دیگر امور زندگی‌مان چه می‌گویند؟
باید با حرف‌وسخن مردم چه کار کنیم و چه عکس‌العملی نشان دهیم؟

دیگران چه می‌گویند؟ رابط مباشر PDF

رابط التحميل