تنزيل MİDAK SOKAĞI ROMANI İNCELEMESİ انا من عشاق العلم Arap dünyasında en önemli hadiselerden birisi hiç kuşkusuz
Napolyon’un Mısır’ı istilasıdır(1798). Bu tarihten başlayarak
Araplarda yeni bir dönemin ayak sesleri duyulur oldu. Adetler,
gelenek ve görenekler yavaş yavaş değişime uğradı. Yenilikler,
birbiri ardınca geldi. Mısır halkı Batı’nın yaşam biçimini tanımaya
koyuldu. Napolyon, Mısır’a geldiğinde yanında sadece savaşan
muharip gücü yoktu; aynı zamanda bilim ve sanat insanını da Nil’in
topraklarına taşımıştı. Bunun sonucu olarak okullar, gazeteler, tiyatro
ve opera binaları, kütüphaneler, matbaalar, laboratuvarlar,
rasathaneler kuruldu.
Fransızları bozguna uğratan ve Mısır’ın idaresini ele alan M. Ali
Paşa(1769- 1849), hatırı sayılır bir siyasetçidir. Edebi hayatın
canlanmasında önemli rolü olmuştur. Avrupa’nın bilim ve tekniği
hususunda bilgiler toplamak maksadıyla yurtdışına burslu öğrenciler
göndermiş, ilk matbaa onun sayesinde Bûlâk’ta 1821 yılında
kurulmuş, burada birçok Arapça ve Türkçe eser basılmıştır.
Avrupa’ya giden talebeler, Batı’nın kültürünü yakından tanıma fırsatı
bulmuş, araştırma ve inceleme yapmış, ülkelerine döndüklerinde
birikimlerini toplumla paylaşma yoluna gitmişlerdir. Bu talebeler,
Arap edebiyatına yabancı formları, tiyatro ve roman gibi, gerek
çeviri, gerek adaptasyon, gerekse deneme yoluyla topluma
aktarmışlardır.

MİDAK SOKAĞI ROMANI İNCELEMESİ رابط مباشر PDF

رابط التحميل