تنزيل TERCÜME-İ KİTÂBÜ'T-TA‘BîR Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde öğretim üyesi. Kitabü’t-Ta‘bîr Tercümesi Eski Anadolu Türkçesi döneminin öncü müelliflerinden Ahmed-i Dâî’ye aittir. Ta‘bîr-nâme-i Türkî adıyla da bilinen eser, rüya tabirleri hakkındadır. Aslı Arapça olan eserin yazarı olarak Ebû Bekr bin Abdullah El-Vâsıtî’nin ismi geçmektedir. Arapçadan Farsçaya çevrilmiş olan eseri, Germiyan Beyi Sultan II. Yakub’un isteğiyle Ahmed-i Dâî Türkçeye tercüme ederek II. Yakub’a sunmuştur. 264 bâbdan oluşan eser, Eski Anadolu Türkçesi döneminin ses ve şekil özelliklerini göstermesi bakımından önemli bir kaynaktır.
Tercüme-i Kitâbü’t-Ta’bîr Dr. İhsan Sabri Çebi tarafından eserin bilinen iki nüshasından (Süleymaniye Ktp. Hekimoğlu Ali Paşa 588; Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet O. 26) hareketle ayrıntılı bir dizinle birlikte hazırlanmıştır.

TERCÜME-İ KİTÂBÜ'T-TA‘BîR رابط مباشر PDF

رابط التحميل