تنزيل برای برادرانم (۱) خلیل الرحمن خباب فرزند سیدمحمود طائع عابدی از قریۀ میاندره مربوط ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب – افغانستان.
متولد ۱۳۸۰ خورشیدی
تحصیلات:
– مدارس متفرقۀ فاریاب (دورۀ ابتدایی از سال ۹۰ تا ۹۵)
– دارالعلوم عالی انصار و دارالعلوم محمدیه هرات (دورۀ متوسطه از سال ۹۶ تا ۹۸)
– عین‌العلوم گُشت سراوان (دورۀ موقف‌علیه سال ۹۹)
– دارالعلوم مکی زاهدان (دورۀ حدیث سال ۱۴۰۰)

ارتباط:
https://Khademulislam.blog.irراهکارها و راهنمایی‌های مهم از قرآن و سنت و اقوال بزرگان دین و تجربیات زندگی برای اصلاح و استحکام روابط زناشویی.
برای برادرانم (۱) رابط مباشر PDF

رابط التحميل